Підвищення ефективності державної політики

Підвищення ефективності державної політики

Підвищення ефективності державної політики та регуляторного середовища для сприяння експорту

Зміцнення державних та приватних інституцій

Зміцнення державних та приватних інституцій

Зміцнення та підтримка державних та приватних інституцій, залучених до сприяння експорту та інвестиціям

Підвищення обізнаності про експортні можливості

Підвищення обізнаності про експортні можливості

Підвищення обізнаності про експортні можливості

Конкурс українських апаратних стартапів

Конкурс українських апаратних стартапів

Конкурс українських апаратних стартапів на виставці Consumer Electronics Show 2023 у Лас-Вегасі

Підхід

Вихід на нові ринки, розробка нових конкурентоспроможних продуктів і послуг, а також впровадження нових підходів до просування експорту мають вирішальне значення для майбутнього української та молдовської економік.
WNISEF розпочав програму сприяння експорту для того, щоб полегшити українським та молдовським експортерам доступ до нових ринків.
Підхід програми полягає у тому, щоб працювати разом з урядами України та Молдови над розробкою та реалізацією обґрунтованої перспективної політики сприяння експорту, сприяти поширенню інформації про Україну та Молдову у світі, підтримувати ініціативи державного та приватного сектору, які вирішують системні проблеми, досягнення масштабних позитивних результатів, вдосконалення умов для експортної діяльності, нарощення експорту та створення робочих місць

Відео

Наша Мета – підтримка малих і середніх підприємств з метою їх просування на міжнародних ринках

Наш Підхід – співпраця з урядами України та Молдови, а також надання практичної допомоги експортерам для переорієнтації торгівлі на західні ринки

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РЕГУЛЯТОРНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ СПРИЯННЯ ЕКСПОРТУ

В Україні Програма тісно співпрацює з Міністерством економічного розвитку і торгівлі над розробкою комплексної Національної експортної стратегії. Кінцева мета Національної експортної стратегії – визначити бачення й цілі у сфері торговельної політики, а також державні ресурси, нормативні акти і закони, необхідні для реалізації експортного потенціалу України і покращення бізнес-клімату для залучення іноземних інвестицій.

Strategic Trade Development Roadmap (2017 — 2021)

ЗМІЦНЕННЯ ТА ПІДТРИМКА ДЕРЖАВНИХ ТА ПРИВАТНИХ ІНСТИТУЦІЙ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО СПРИЯННЯ ЕКСПОРТУ ТА ІНВЕСТИЦІЯМ

Програма підтримує МЕРТ та зміцнює його роль у розвитку міжнародного бізнесу. WNISEF у співпраці з Фондом підтримки реформ в Україні, та проектом міжнародної технічної допомоги “Експертна підтримка врядування та економічного розвитку (EDGE)”, що фінансується Урядом Канади, підтримує діяльність Офісу з просування експорту при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, з метою підтримки реалізації зовнішньоторговельного потенціалу України.
WNISEF відіграв ключову роль у покращенні іміджу України як привабливого потенційного бізнес-партнера. Зокрема, за підтримки WNISEF було створено популярні відеоролики: “Invest in Ukraine”, “Experience Ukraine”, “Grow Ukraine” “Ukraine is Changing” та “IT Future”, які демонструвались на вітчизняних і міжнародних конференціях, торговельних виставках, в аеропортах, на телебаченні і в соціальних медіа, показуючи чесний і позитивний імідж Нової України, відкритої для мільйонів потенційних бізнес-партнерів і відвідувачів. Також були підготовлені інформаційні брошури різними мовами для поширення серед потенційних бізнес-партнерів.

ОФІС З СПРИЯННЯ ЕКСПОРТУ ПРИ МЕРТ

Форуми й торгові місії у США, Німеччині, Нідерландах, Канаді, Франції, Малайзії, Індонезії, Литві та інших країнах

2200+

учасників

3500+

експортерів у базі даних

300

підприємств на зустрічах Ради сприяння експорту

Відео

Ukraine is changing

ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ПРО ЕКСПОРТНІ МОЖЛИВОСТІ

У рамках своєї місії, WNISEF продовжує приділяти особливу увагу розширенню та диверсифікації експорту українських товарів і послуг та реалізації експортного потенціалу підприємств малого і середнього бізнесу. Малі та середні підприємства працюють в межах місцевої економіки або традиційних експортних ринків. І хоча такі підприємства сьогодні прагнуть розширити свій бізнес за рахунок експорту на нові ринки, для багатьох із них це залишається складним завданням. Саме тому Програма надає допомогу українському малому і середньому бізнесу у розширенні його присутності на іноземних ринках, зокрема через підтримку участі компаній в міжнародних торговельних заходах.

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВКУ

Щоб отримати право на підтримку в рамках Програми грантів для сприяння експорту Молдови WNISEF, заявники повинні чітко продемонструвати, яким чином їхній запропонований проект безпосередньо сприятиме досягненню пріоритету №1, а також щонайменше двох додаткових пріоритетів з переліку нижче:

 1. Створює та/або підтримує робочі місця у молдовському приватному секторі шляхом розвитку, збільшення та/або підтримки експорту у спосіб, що піддається вимірюванню й має сталий характер.
 2. Розширює та поглиблює експортний потенціал шляхом надання можливості більшій кількості МСП брати участь у міжнародному бізнесі.
 3. Збільшує експорт до будь-якого з ринків, що були нещодавно відкриті внаслідок Угоди про асоціацію та поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі з ЄС (DCFTA) та/або інших наявних торговельних угод.
 4. Збільшує експорт щонайменше в одній із наступних галузей економіки: споживчі товари; перероблені харчові продукти; інформаційно-технологічні товари та послуги; подорожі й туризм; промислові товари; або будь-яка інша галузь економіки, що демонструє чіткий та належним чином задокументований експортний потенціал.
 5. Збільшує експортні можливості, міжнародні знання і навички МСП у сфері бізнесу.
 6. Розвиває необхідні послуги та програми для експортерів, покликані сприяти міжнародній торгівлі та інвестиціям.
 7. Залучає МСП до експортних семінарів; заходів із розвитку торгівлі, у т.ч. торговельних місій, великих міжнародних торговельних виставок і ярмарок; міжнародних бізнес-конференцій та інших значних і виправданих заходів, покликаних сприяти міжнародній торгівлі та інвестиціям.
 8. Допомагає МСП, які є новими гравцями на ринку та новими експортерами: визначити нові експортні ринки, які пропонують кращі можливості для досягнення успіху; розробити стратегії входу на ринок; визначити та зв’язатися з потенційними торговельними партнерами; та розширити їхню діяльність з маркетингу, продажу та дистрибуції шляхом включення до глобальних каналів постачання.
 9. Допомагає експортерам визначити, зрозуміти й адаптуватися до міжнародних і національних стандартів продукції, а також до місцевої ділової практики.
 10. Допомагає МСП визначити та подолати нетарифні бар’єри для експорту, зокрема дискримінаційні правила, вимоги про зміст місцевих компонентів і технічні вимоги, які порушують наявні торговельні угоди.
 11. Допомагає формувати позитивний комерційний імідж товарів і послуг молдовського виробництва на світовому ринку.

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ:

Рішення щодо надання фінансування приймаються на наступній основі:

 • Користь для МСП, які прагнуть вийти на нові ринки;
 • Перспективи виходу на нові ринки та розвитку нових ринків і ділових відносин;
 • Потенційний вплив на зайнятість і зростання експорту;
 • Організаційна здатність заявника виконати запропонований проект;
 • Обґрунтування фінансової підтримки, необхідної для здійснення проекту;
 • Майбутня сталість (життєздатність) проекту;
 • Детальний бізнес-план.

На основі цих критеріїв перевага буде віддаватися торговим, комерційним та галузевим асоціаціям і агентствам економічного розвитку, які пропонують програми і проекти, що явно йдуть на користь їхнім пересічним членам і зацікавленим сторонам.  WNISEF на свій розсуд може дозволити окремим суб’єктам господарювання або групам суб’єктів господарювання брати участь у конкурсі у випадках відсутності будь-якої організації, описаної вище, яка могла б представляти конкретну галузь бізнесу.

Moldova Export Promotion Grants Program 2021 ENG
Moldova Export Promotion Grants Program 2021 UKR

ПОДІЇ З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ У 18 КРАЇНАХ

Відео

Experience Ukraine! We are open for Tourism

Відео

Grow Ukraine

Відео

Invest in Ukraine

Ukraine provides unlimited opportunities for investments with its highly-skilled professionals, proximity to the core transport hubs of the region and being driven by a new generation of leaders. Ukraine is Open for U!

Відео

Ukraine. Open for IT

Ukraine – is a #1 software development center in Central and Eastern Europe and fourth largest exporter of IT products and services in the world. We owe our success to the talent of more than 100 000 IT professionals, strong education system and support of Ukrainian government. We are the best in what we do on the global arena: 10 IT companies operating in Ukraine have been selected among one hundred of 2016’s best outsourcing service providers in the world.

Ukraine should become an important player on the global digital technologies market.
Ukraine is open to software development, establishment of R&D centers, e-commerce, and startups. Open to IT. Open to You!